Regler till öltävlingen under England away 2007

Meny

Start

Om oss

Nyhetsarkiv

Ordf har ordet

Chants

Bildgalleri

Medlemmar

Kontakt

Forum

Engelska away 18

Logga in

User:
Pass:

Mer info om medlemsskap

Insamlade pengar till Carsten Jancker: 317:-
Mer info

§1 Bestämmelser angående öl och drickande

§1.1 Varje centliter drucken öl motsvarar 0,01 poäng. Endast uppdruckna öl räknas, slumpen måste alltså också drickas upp. Hoppas slumpen över räknas inget av ölen.

§1.2 Om man bjuder på den öl man dricker får den som man bjuder inte tillgodoräkna sig någon öl. Den bjudande behöver heller inte göra något avdrag. Dock annorlunda regler gällande slumpen.

§1.3 Bjuder man bort slumpen av sin öl får man inte tillgodoräkna sig den, den man bjuder får heller inte göra så.

§2 Bestämmelser angående toalettbesök

§2.1 Varje person har 5 stycken fria, under vissa förutsättningar, toalettbesök per dag. Endast toalettbesök, eller liknande, där man tömmer blåsan räknas.

§2.2 Mellan varje toalettbesök måste det förflyta minst en timma, även om det är fria besök. Vid mindre tid mellan besöken får man 0,2 poängs avdrag.

§2.3 Vid akutläge om de fria toalettbesöken för dagen är slut får man ett poängavdrag på 0,2 poäng för varje toalettbesök.

§2.4 Från och med toalettbesök 11 dubblas avdraget till 0,4 poäng, och man måste även bjuda övriga deltagare laget runt (se §3.1).

§2.5 Pissar man på sig utan att ha däckat får man ett avdrag på 0,5 poäng. Har man däremot däckat göres inget poängavdrag.

§2.5.1 Person som fejkar att han däckat för att kunna pissa på sig och därmed undgå straffet för otillåtet toalettbesök får ett avdrag på 5,0 poäng, plus att personen får bjuda övriga tävlingsdeltagare laget runt (se §3.1).

§3 Angående att bjuda laget runt

§3.1 Att bjuda laget runt innebär att bjuda övriga deltagare på en öl var, dock minst 33 cl per person.

§3.2 Bjuder man förutom övriga tävlingsdeltagare även resten av puben, eller personerna på stället man befinner sig på utdelas en bonus på 0,05 poäng per bjuden person, de övriga tävlingsdeltagarna icke medräknade.

§3.3 Person som tackar nej till en bjudning laget runt bestraffas med ett poängavdrag på 0,2 poäng.

§3.4 Person som bjuder någon som har spelat i Landskrona BoIS, förutom Anders Friberg (se §3.5), på en öl tilldelas en bonus på 0,5 poäng.

§3.5 Person som bjuder Anders Friberg på en öl tilldelas en bonus på 10,0 poäng.

§3.6 Varje deltagare i tävlingen måste minst en gång under tävlingen bjuda övriga deltagare laget runt, är så inte fallet har personen i fråga inte möjlighet att vinna tävlingen.

§4 Angående redovisning

§4.1 Varje öl som dricks ska noteras, även tidpunkt, kostnad och plats ska anges.

§4.2 Varje toalettbesök ska noteras, även tidpunkt och plats ska anges.

§4.3 Varje bjudning laget runt ska noteras, även tidpunkt och plats ska anges.

§4.4 Varje bonus och poängavdrag ska noteras, inklusive orsak, tid och plats.

§4.5 Fusk vid redovisandet av ovanstående kommer att medförande följande påföljd:
1. Första gången: En varning utdelas, samt ett poängavdrag på 1,0 poäng
2. Andra gången: Diskvalifikation ur tävlingen, samt att personen ska bjuda övriga laget runt.

§4.6 Ställningen i tävlingen ska varje dag, om möjlighet finnes, redovisas på www.engelska.org

§5 Angående tävlings början och slut

§5.1 Person som tänker deltaga i tävlingen anmäler sig i forumet på www.ballo.se senast den 10 april 2006, eller meddelar annan person som redan är anmäld.

§5.2 Tävlingen startar när samtliga deltagare samlas inför avresan till England, den behöver alltså nödvändigtvis inte starta i England.

§5.3 Tävlingen slutar på något av följande sätt:
1. När deltagarna kliver av flygplanet som tagit dem från England.
2. När deltagarna skiljs åt
3. Om någon av deltagarna hoppar av kan tävlingen fortsätta trots ett avhopp, om den avhoppade personen samtycker till detta, majoritetsbeslut är inte giltigt.
4. På en av deltagarna överenskommen tidpunkt, samtliga deltagare måste dock vara överens, samtliga har alltså ett veto.

§6 Övrigt

§6.1 Samtliga deltagare i tävlingen måste hängivet stödja Landskrona BoIS i allmänhet, Anders Friberg i synnerhet.

§6.2 Samtliga deltagare måste tänka goda tankar om denna sifferkombination (6 och 2)

§6.3 Tävlingens officiella färger är svart och vit.

§6.4 Tävlingens officiella mönster är randigt.

§7 Angående BeerFreeHours

§7.1 BeerFreeHours börjar 02.00 var natt och varar i tio timmar till 12.00.

§7.2.1 Under BeerFreeHours får ingen öl förtäras.

§7.2.2 Bryts §7.2.1 ska inget hända, d v s inget straff utdelas, men heller ingen poäng mottages av deltagaren för den druckna ölen.

§7.2.3 Man ska dock fortfarande notera den druckna ölen, enligt §4.1, dock ska den angivas som öl drucken utöver tävlingen. Dessa poäng kommer att bli stilpoäng, d v s ser snyggt ut men har ingen betydelse för tävlingen.

§7.3.1 Under BeerFreeHours gäller inte §2, d v s det är fritt att gå och pissa närhelst och hur ofta man vill.

§7.3.2 Man ska dock fortfarande notera toalettbesöket enligt §4.2, inga poäng ska dock avdras.

§7.4 BeerFreeHours syfte är att se till att deltagarna kan stå på benen samtliga tävlingsdagar.

§7.5.1 Reglerna för BeerFreeHours, §7.1 - §7.4, kan ändras tillfälligt på något av följande sätt:
1. Om samtliga deltagare är nyktra (se paragraf §7.5.2): Kvalificerat majoritetsbeslut, minst 75%, kan ändra reglerna för kommande BeerFreeHours, det går dock ej aldrig att ändra i en påbörjad period av BeerFreeHours.
2. Om minst en av deltagarna är packad (se paragraf §7.5.2): Samtliga deltagare måste godkänna ändringen, dock kan bara kommande BeerFreeHours ändras, inte en pågående.

§7.5.2 En deltagare anses nykter om han under de senaste 12 timmarna intagit mindre än 100 cl öl. Skulle deltagaren ha intagit mindre öl än så, fast druckit annan dryck innehållandes alkohol, är han inte nykter. Motsatsen till att vara nykter är att vara packad, det man när man inte är nykter.

§8 Angående att sticka ut

§8.1 Person kan sticka ut på två sätt:

§8.1.1 Person som dricker snabbare än övriga och på så sätt blir mer packad

§8.1.2 Person som dricker långsammare än de övriga och på så sätt förblir nykter

§8.2 Att sticka ut enligt §8.1.1 och §8.1.2 är olämpligt. Göres detta på ett sätt som övriga stör sig på är det bestraffningsbart enligt §8.3.

§8.3 För att utdela ett straff måste ett majoritetsbelut bland övriga deltagare tagas.

§8.3.1 Första straffgraden är varning. Den innebär inget direkt poängstraff, men sparas och ackumuleras. Vid tävlingens summering räknas dock samtliga varningar ihop och varje 2 varningar ger ett avdrag på 0,2 poäng.

§8.3.2 Skärper sig inte varnad deltagare inom 5 minuter kan han bestraffas med 0,2 poängs avdrag (för packad) eller tvingas bjuda laget runt (för nykter)

§8.3.3 Hjälper inte heller detta skall deltagaren förbjudas att dricka mer denna dag (för packad) eller tvingas sänka en pint på högst en minut (för nykter).

 

© Engelska 2020