Om oss

Meny

Start

Om oss

Nyhetsarkiv

Ordf har ordet

Chants

Bildgalleri

Medlemmar

Kontakt

Forum

Engelska away 23

Logga in

User:
Pass:

Mer info om medlemsskap

Insamlade pengar till Carsten Jancker: 317:-
Mer info

 • Därför startades Engelska
 • Våra mål med organisationen
 • Vår ställning
 • Hemmaplan
 • Engelskas organisation
 • Information om cookies

  Därför startades Engelska

  I en tid då Black & White tappar styrka, både beroende på utflyttning till Västra Läktaren samt att de tidigare så aktiva klackmedlemmarna bara blir äldre och äldre, behövdes det nya friska tag för att återuppliva läktarkulturen på engelska läktaren. Då vi har flera engelsmän ibland oss, samt att vi övriga känner stark dragning till den engelska fotbollskulturen, tillsammans med namnet på IP:s finaste läktare, var det självklart att döpa vår fraktion till Engelska. Vi hoppades med detta stärka läktarkulturen på engelska läktaren och bidra till att det går bra för vårt kära Landskrona BoIS.

  Våra mål med organisation

  Att i med och motgång stödja BoIS och verka för en positiv läktarkultur kring Landskrona BoIS matcher.

  Vår ställning

  Vi vill inte på något vis konkurrera med Black & White, den officiella supporterklubben till Landskrona BoIS. Utan samtliga medlemmar i Engelska är också medlemmar i Black & White. Vi blir därmed en i nuläget inofficiell fraktion till Black & White.

  Hemmaplan

  Som en respektabel engelsk förening har vi givetvis vår hemmaplan i England, nämligen i Canley (Coventry) i Midlands (i närheten av Birmingham). Någon egentlig hemmaplan i Sverige har vi inte, tidigare var Häljarp ett självklart val, men utflyttning har gjort att ingen av medlemmarna bor kvar där numera. Väster i Landskrona har dock den senaste tiden seglat upp som det ställe där flest bor.

  Engelskas organisation

  Årsmötet är det högsta beslutande organet i föreningen. Detta ska hållas en gång om året, innan fotbollssäsongen börjar. Årsmötet utser styrelsen som leder föreningens arbete mellan årsmötena.

  Styrelsen
  Engelskas styrelse består av fyra positioner som styr föreningen. Årsmötet utser innehavarna av dessa positioner för en tid av ett år. Övriga medlemmar kan tilldelas förtroendeuppdrag, men som dock inte ska förväxlas med ett styrelseuppdrag. De fyra olika styrelseposterna presenteras här nedanför.

  Ordförande
  Är föreningens ansikte utåt och den som har den verkställande makten. Har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet och är ansvarig utgivare för hemsidan.

  Tidigare innehavare:
  2006 Clit Eatswood
  2007 Clit Eatswood
  2008 Clit Eatswood

  Kassör
  Ansvarig för föreningens finanser. Ska vara den som tar hand om föreningens tillgångar, och även ta hand om föreningens insamlingar, tifo samt till förmån för olika spelare. Kassören är även den som ska driva in medlemsavgifter och hålla reda på vilka som är medlemmar i föreningen.

  Tidigare innehavare:
  2006 Jonta Urin
  2007 Jonta Urin
  2008 Jonta Urin

  Klackansvarig
  Föreningens utsedde klackledare, som ska hålla igång vår klack under matcher. Har även ansvar för tifoarrangemang.

  Tidigare innehavare:
  2006 Stolle Da Loo
  2007 Stolle Da Loo
  2008 Stolle Da Loo

  Sekreterare / Vice ordförande
  Är den som ska föra protokoll för styrelse- samt årsmöten. Har också ansvaret för att kalla övriga medlemmar till årsmötet. Positionen som vice ordförande innebär att personen ska leda styrelsemötena samt överta övrig verksamhet som åligger ordföranden, när denna inte är tillgänglig. Denna post innebär även att ta över kassörens och den klackansvariges uppgifter.

  Tidigare innehavare:
  2006 Ivar the Pregnant
  2007 Ivar the Pregnant
  2008 Ivar the Pregnant

  Övriga förtroendeuppdrag
  Utöver styrelseposterna finns som tidigare nämnts även ett antal förtroendeuppdrag inom föreningen. Dessa presenteras här nedanför.
  Festansvarig: Person som ska anordna de medlemsfester, som årsmötet samt styrelsen beslutar om.
  Bildansvarig/Fotograf: Ska dokumentera Engelskas verksamhet, särskilt klackverksamheten under matcher.
  Bortamatchansvarig: Har ansvaret för att det anordnas transport till bortamatcherna, eventuell övernattning är undersökt, har koll på var de lokala krogarna finns och hittar till matcharenan.
  Tävlingsansvarig: Ska se till att det anordnas tävlingar mellan Engelskas medlemmar och har framförallt ansvar för protokollföring.
  Cricketansvarig: Den i föreningen som anordnar cricketspel med jämna mellanrum, och rapporterar om hur det gått på hemsidan.

  Information om cookies

  Den 25 juli 2003 trädde lagen om elektronisk kommunikation i kraft. Den innebär att besökaren till en webbplats ska informeras om vad cookies används till och även ges möjlighet till att vägra låta dem användas.

  En cookie är en liten textfil med information, som används av webbplatsen för olika sorters funktioner på hemsidan. Textfilen sparas på användarens dator. Det finns två typer av cookies, nämligen permanenta och temporära. Skillnaden mellan dem är att de temporära försvinner när användaren lämnar webbplatsen, medan de permanenta stannar kvar en viss tid eller för evigt, beroende på hur de är skapade. Engelska.org använder sig av både temporära och permanenta cookies, mest för att möjliggöra inloggning och funktionerna sammankopplade med dessa.

  Vid besök på engelska.org skickas information mellan webbservern och cookisen på användarens dator, för att möjliggöra de funktioner webbplatsen erbjuder. Det som händer är dock totalt ofarligt för användarens dator.

  Den som inte vill att detta ska få ske kan ställa in detta i inställningarna till sin webbläsare. Men man får i så fall också vara beredd på att webbplatsen inte kommer att fungera lika bra som med cookies tillåtna.

  Mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats

 •  

  © Engelska 2020